Banja Luka, 09. maj 2017. godine – U organizaciji Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH i Društva doktora medicine Republike Srpske, u Banjaluci će se održati, prva ovakve vrste, međunarodna konferencija na temu „Biološki i biološki slični lijekovi – značaj i upotreba“, 10. maja 2017.

Biološki lijekovi, kao i biološki slični lijekovi su sastavni dio novih terapija liječenja pacijenata, kojima se ostvaruju dodatni i kvalitetni efekti za značajan broj akutnih i hroničnih oboljenja. Veliki broj ovih lijekova, pored toga što su značajno doprinijeli liječenju različitih stanja i bolesti, postavili su i nove terapijske ciljeve i omogućili bolji kvalitet života bolesnicima.

Renomirani predavači na ovom stručnom skupu dolaze iz zemalja regiona i EU, i stručnjaci su na polju biosimilara, njihove regulacije i upotrebe. Ovo je naročito bitno za zemlje regiona, koje nisu u sastavu EU, ali koje moraju dodatno urediti područje biološki sličnih lijekova.

Očekuje se učešće oko stotinu zdravstvenih radnika i to: ljekari specijalisti – onkolozi, hematolozi, gastroenterolozi, reumatolozi, dijabetolozi, bolnički farmaceuti, predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva, nadležnih ministarstava, fondova zdravstvenog osiguranja, kliničkih centara, WHO, i Direkcije za EU integracije.