Evropsko udruženje farmaceutskih kompanija (EFPIA) je propratilo usvajanje izvještaja Komisije za životnu sredinu, javno zdravstvo i sigurnost hrane Evropskog parlamenta (ENVI) o mogućnostima poboljšanja pristupa lijekovima unutar EU.
Pozdravljamo činjenicu iznešenu u izvještaju koja potvrđuje da lijekovi omogućuju pacijentima da žive duže i zdravije, kao i da i privatni i javni sektor imaju važnu ulogu u otkrivanju novih tretmana za pacijente. Izvještaj također prepoznaje da je farmaceutska industrija jedan od najvećih faktora koji doprinosi evropskoj ekonomiji.
EFPIA također podržava preporuke ENVI komisije o potrebi za stabilnim i predvidivim regulatornim okvirom o intelektualnom vlasništvu, koji će podržavati pristup pacijentima inovativnim tretmanima, a što je ujedno i osnova za stvaranje povoljne sredine za inovacije.
Konstantno uvođenje inovacija je ključ za unapređenje brige za pacijente. Osiguravajući da kompanije mogu zaštiti ovakve inovacije unutar regulatornog okvira o intelektualnom vlasništvu je od velike važnosti ne samo za buduće inovacije, već i za nove terapije, zdravstvene sisteme i društva u cjelini.
EFPIA pozdravlja prijedlog da se organizira strateški dijalog na visokom nivou, koji će uključivati sve relevantne interesne skupine, uključujući i kreatore politika i predstavnike država članica. Fokus dijaloga bi trebao biti na razvoju farmaceutskog sistema u EU, u svrhu uspostavljanja kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih holističkih strategija. Ovakve strategije će omogućiti pristup terapijama i garantirati održivost zdravstvenih sistema, a u isto vrijeme omogućavajući stvaranje inovativnih terapija i konkurentnost farmaceutske industrije.
EFPIA se raduje radu sa Evropskim parlamentom i drugim interesnim grupama na ovom zajedničkom cilju, kako bi se osiguralo da pacijenti širom Evrope imaju brzi pristup posljednjim lijekovima koji im mogu promijeniti, pa čak i spasiti život.

Za izjavu na engleskom jeziku, molimo kliknite ovdje: ENVI: Access to Medicines in EU