U organizaciji Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH i Društva doktora medicine Republike Srpske, u Banjaluci se održala, prva ovakve vrste, međunarodna konferencija na temu „Biološki i biološki slični lijekovi – značaj i upotreba“, 10. maja 2017.
Biološki lijekovi predstavljaju revolucionaran tretman u liječenju pacijenata, pružajući dodatne i efikasne terapije za veliki broj akutnih i hroničnih oboljenja. Mnogi od ovih lijekova su značajno doprinijeli liječenju različitih stanja i bolesti, postavili nove terapijske ciljeve i omogućili bolji kvalitet života bolesnika.
Renomirani predavači na ovom stručnom skupu su bili iz zemalja regiona i EU, i stručnjaci su na polju biosimilara, njihove regulacije i upotrebe, i to: Prof. dr Jelena Vojinović (Niš, Srbija) , koja je ujedno bila I moderator; Prof.dr Miroslav Šober, sa Farmaceutskog fakulteta u Sarajevu; Prof. dr Borut Štrukelj, Farmaceutski fakultet Ljubljana (Slovenija); PhD Keith Watson (Velika Britanija); Mr sci. Biljana Tubić, ALMBIH; Mr ph spec. Aleksandra Grozdanova, Farmaceutski fakultet & MALMED (Makedonija); Dr.rer.nat Žarko Barjaktarović, CALIMS (Crna Gora); Mr sci. dr Ljubinka Božić-Majstorović, sa UKC RS Banja Luka; Prof. dr Slobodanka Ostojić-Kolonić, Klinička bolnica Merkur (Zagreb, Hrvatska); Prof. dr Nermin Salkić, UKC Tuzla (BiH); Prof. dr Lana Nežić, Medicinski fakultet, Banja Luka, BiH. Ovo je naročito bitno za zemlje regiona, koje nisu u sastavu EU, ali koje moraju dodatno urediti područje biološki sličnih lijekova.
Na ovom jedinstvenom skupu učestvovalo je oko stotinu zdravstvenih radnika i to: ljekari specijalisti – onkolozi, hematolozi, gastroenterolozi, reumatolozi, dijabetolozi, bolnički farmaceuti, predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva, nadležnih ministarstava, fondova zdravstvenog osiguranja, kliničkih centara, WHO, i Direkcije za EU integracije.
“U gotovo svim svjetskim zdravstvenim ustanovama biološke terapije se uvode za one pacijente koji nisu reagovali na prethodne, konzervativnije terapije liječenja. Ovi lijekovi su nam na neki način i spas u posljednji čas,” izjavila je Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih lijekova u Bosni i Hercegovini, dodavši da na “bh. tržište još mogu doći i neki biološki lijekovi koji nisu prošli taj postupak registracije u EU, ali ipak moraju biti kvalitetni i efikasni kao lijekovi u EU, što je pod nadzorom Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.”
Jednodnevne konferencija je bila sjajan proctor za sve učesnike, koje dolaza iz svih područja medicinske profesije, da iznesu svoja razmatranja na ovu temu, ali i da ukažu na potrebu uvođenja bioloških i biološki sličnih lijekova radi dobrobiti pacijenata.