Udruženje inovativnih proizvođača lijekova i Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizovali su danas prvu radionicu iz oblasti farmakovigilance za predstavnike stručne javnosti.

Osnovni cilj radionice je bio podizanje znanja i svijesti o značaju prijavljivanja i praćenja sigurnosnih informacija o lijekovima. Organizatori su također željeli da iniciraju dijalog o praksi farmakovigilance u BiH uz pokretanje niza sličnih aktivnosti u kojima bi se pojavljivali različiti partneri iz zdravstvenog i obrazovnog sistema.

“Inovativne kompanije uvijek podržavanju edukaciju ljekara. Na današnoj radionici pažnju smo posvetili veoma bitnoj temi, a to je prijava neželjenog učinka lijeka. To je do sada bilo stavljeno u drugi plan. Često se misli kada je lijek registriran i kada je na tržištu da je i siguran. Međutim, nas kao kompanije koje kreiramo lijekove upravo zanima šta se dešava poslije. Ipak je u fokusu pacijent i želja nam je da država ne troši novce na rješavanje nuspojava lijeka nego da svaki pacijent dobije odgovarajući lijek koji je ujedno i siguran. Kod nas proces prijave neželjenih učinaka lijeka nažalost još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou, ali svakako želimo podržati sve aktivnosti koje će voditi ka unapređenju ovog sistema”, rekla je Ana Petrović, direktorica, Udruženje inovativnih proizvođača lijekova BiH.

Ovo je bila prva u nizu radionica koje Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu namjerava organizovati tokom 2017. godine u zdravstvenim ustanovama i medicinskim fakultetima širom BiH u cilju unaprjeđenja saradnje na priznavanju i bodovanju edukacije i prijave neželjenih reakcija/medicinskih pogrešaka od Ljekarske komore kao i razmatranja značaja ovih procesa u akreditacijske svrhe u zdravstvenom sistemu.

“Ovakve radionice, kao što je ovaj put kroz spoj prakse i teorije uz organizaciju sa partnerima Agencija za lijekove i medicinska sredstva u BiH i Udruženjem inovativnih proizvođača lijekova predstavljaju vrlo uspješnu sinergiju znanja naših nastavnika i onih koji su regulatori tj. agencija i farmaceutske kuće koje proizvode lijekove za koje je potrebno znati za neželjene efekte. Tako da je ovakav vid saradnje i mogućnost da se ljekarima u praksi daju dodatna znanja iz oblasti koje obično u svojoj rutini nekako ostavljaju po strani daje poseban značaj današnjem skupu”, rekla je Almira Hadžović-Džuvo, Dekan, Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Iz Agencije za lijekove navode da imaju limitirane resurse, odnosno samo dva farmaceutska tehničara koji rade u uredu Agencije u Mostaru. Farmakovigilanca, tj. budnost lijeka znači mogućnost prijave neželjenih efejata lijeka što je obaveza svih koji rade u sistemu zdravstvene zaštite.

Farmakovigilanca podrazumijeva aktivnosti vezane za otkrivanje, razumijevanje, procjenu i prevenciju neželjenih efekata lijekova, a njihova prijava je zakonska obaveza svih koji rade u sistemu zdravstvene zaštite.