Sarajevo, 7. 10. 2016. – Evropsko udruženje farmaceutskih kompanija (EFPIA) je održalo sastanak sa predstavnicima istraživačkih i razvojnih odjela farmaceutske industrije u jadranskoj regiji, kao i sa predstavnicima Svjetske banke i bh. vlasti 6. i 7. oktobra 2016. godine u Sarajevu.

Prvom sastanku ove vrste su prisustvovali predstavnici farmaceutske industrije iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova, zajedno s predstavnicima udruženja iz Hrvatske i Srbije, sa kojima EFPIA ima već uspostavljene radne odnose. EFPIA vidi budućnost zemalja jadranske regije u Evropi u svjetlu njihove posvećenosti pristupanju Evropskoj uniji.

EFPIA podržava moderne, održive zdravstvene sisteme u Evropi, koji pružaju pacijentima jednak i rani pristup najboljim i najsigurnijim lijekovima. Evropska istraživačka i razvojna industrija je spremna pomoći da se prevaziđu prepreke koje stoje na putu toj viziji.

Konferencija za medije, upriličena ovim povodom, je održana 7. oktobra 2016. godine, a novinari su imali jedinstvenu priliku čuti mišljenje gospodina Richarda Bergströma, generalnog direktora EFPIAe, koji je izrazio zadovoljstvo održavanjem ovog sastanka u Sarajevu i Bosni i Hercegovini, ali i predstojećom saradnjom s Udruženjem inovativnih proizvođača lijekova u BiH, za koje se nada da će uskoro postati punopravni član EFPIAe.

Gospođa Ana Petrović, predsjednica UIPLa, ocijenila je da je ovo bio zanimljiv, ali i koristan skup, koji će pomoći da se počne razgovor između vlasti u BiH, predstavnika međunarodnih organizacija uključenih u reformu zdravstva, i predstavnika inovativne farmaceutske industrije s ciljem omogućavanja svim pacijentima jednak pristup inovativnim terapijama, ali i pristup sigurnim i kvalitetnim lijekovima.