NOVOSTI

Konferencija povodom obilježavanja Dana kliničkih ispitivanja, 20. maja

Konferencija povodom obilježavanja Dana kliničkih ispitivanja, 20. maja
Udruženje inovativnih proizvođača lijekova u BiH, i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH u saradnji sa Medicinskim fakultetom u Banjaluci, obilježile su Međunarodni dan kliničkih ispitivanja, 20. maj, održavanjem jednodnevne konferencije pod nazivom „Klinička ispitivanja u praksi“ na Medicinskom fakultetu u Banjaluci.
Svrha konferencija je bila da na najjednostavniji način pacijentima i članovima njihovih porodica, mogućim ispitanicima, dati osnovne informacije o svrsi, značaju i koristi koje ispitanici dobijaju prilikom učešća u kliničkim studijama.

Skup je, u ime direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH dr Aleksandra Zolaka, pozdravila mr ph Tatjana Ponorac, načelnica Sektora za klinička ispitivanja, a ispred Medicinskog fakulteta u Banjaluci, dekan prof dr Ranko Škrbić. Učesnicima je pročitano i pismo podrške koje je pružila Direkcija za evropske integracije u BiH.
Konferencija je, također, bila namijenjena i članovima etičkih komiteta u BiH, te podnosiocima zahtjeva za kliničke studije i sponzorima, a sve kako bi se na jednom mjestu okupili svi učesnici u lancu ovog procesa i pokušali udariti prvi temelji zajedničke razmjene iskustava, te dogovoriti naredne korake u unapređenju ove oblasti.
Kroz interaktivni vid razmjene znanja, rješavanja i otklanjanja dilema vezanih za kliničke studije, predavači su nastojali zajedničkim snagama približiti ovu tematiku pacijentima i građanima u BiH.

Predavači na skupu bili su stručnjaci iz oblasti farmakologije, članovi etičkih komiteta, glavni istraživači, predstavnici Udruženja inovativnih proizvođača BiH, a akcenat je svakako bio na učešću predstavnika udruženja pacijenata koji će iznijeti svoja iskustva iz ugla učešća u kliničkim studijama.

Tokom radionice, promovisan je Vodič za pacijente od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, na temu kliničkih ispitivanja, koji na jednostavan način daje odgovore na najčešće postavljana pitanja i nedoumice koje se javljaju prilikom same pomeni kliničkih ispitivanja. Navedeni dokument štampan je i podijeljen svim učesnicima Konferencije, a služiće i kao stalni elektronski i štampani materijal Agencije u budućim aktivnostima.

“Malo je poznato da ekonomska korist od kliničkih studija predstavlja značajnu stavku u budžetima mnogih država, puno razvijenijih nego što je Bosna i Hercegovina. Mi kao Udruženje smatramo da BiH treba iskoristiti šansu koja joj se pruža, i proširiti svoje kapacitete koje se odnose na klinička istraživanja,“ izjavila je Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u Bosni i Hercegovini.

Završni dio konferencije bila je interaktivna diskusija u cilju riješavanja postojećih dilema i nedoumica, te razmijene stečenih iskustava iz različitih uglova.

Na kraju, naglašavamo, da je jedan od najvažnijih zaključaka skupa taj da je ovo samo prvi iskorak i početak zajedničkog djelovanja i saradnje svih aktera u smjeru održavanja narednih skupova na temu kliničkih ispitivanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *