ETIČNOST I TRANSPARENTNOST RADA KOMPANIJA

Proizvođači inovativnih lijekova kao članice UIPL-a, u skladu sa Kodeksom ponašanja, obvezali su na javno objavljivanje Prenosa vrijednosti koje imaju za cilj jačanje povjerenja u industriju te veću transparentnost kao i kvalitetniju suradnju sa zdravstvenim sektorom.

Objave Prenosa vrijednosti po godinama, možete naći na linkovima ispod. 

2019
2020
2021
2022