Etičnost i transparentnost rada kompanija za 2023.godinu

MSD – Merck Sharp& Dhome
Roche
Pfizer
Javna objava prijenosa vrijednosti prema zdravstvenim radnicima/organizacijama za 2023.godinu:
Javna objava prijenosa vrijednosti prema udrugama pacijenata za 2023. godinu:
MSD