NOVOSTI

Predstavljamo vam Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim grupa jedna je od 20 vodećih svjetskih farmaceutskih kompanija sa sjedištem u Ingelheimu u Njemačkoj. Boehringer Ingelheim posluje globalno putem 143 povezanih podružnica i ukupnim brojem od oko 45.700 zaposlenika. U fokusu ove porodične kompanije, koja je osnovana 1885. g, je istraživanje, razvoj, proizvodnja i plasiranje na tržište novih lijekova visoke terapeutske vrijednosti za humanu i veterinarsku medicinu.

Vrijednost kroz inovaciju („Value through Innovation“) centralni je koncept vizije našeg društva. Kompanija generacijama poštuje ovo načelo u svim svojim aktivnostima.
U Boehringer Ingelheim-u, istraživanje i razvoj se provode na tri glavne lokacije za istraživanje i razvoj (Ridgefield, S.A.D., Biberach, Njemačka i Beč, Austrija) i u dva pomoćna centra (Kobe, Japan i Milano, Italija). Ključ uspjeha u istraživanju i razvoju su naši zaposlenici koji posjeduju najbolje naučno i tehnološko znanje, fleksibilno razmišljanje, dobru vještinu komunikacije i koji dobro surađuju sa svojim kolegama unutar i izvan kompanije.
Boehringer Ingelheim je 2016.g. ostvario neto prodaju u vrijednosti od oko 15,9 milijardi eura. Troškovi istraživanja i razvoja iznose 24 procenta njegove neto prodaje. Približno 8.000 zaposlenih radi u istraživanju i razvoju sa oko 100 pipeline projekata u toku. U periodu od 2007-2016 bilo je uključeno 640.000 pacijenata u oko 1.350 kliničkih studija.
Naša strategija za otkrića i istraživanje ima za cilj daljnje jačanje naših kapaciteta za inovacije i poticanje naučne kreativnosti u vezi s bolestima kod kojih postoji visok stepen nezadovoljene medicinske potrebe. Fokusirani smo na 4 oblasti liječenja:

– Kardiometabolička
– CNS
– Respiratorna i imunološka
– Onkološka

Naše istraživanje i razvoj su posljednjih godina doveli do značajnih ostvarenja, posebno u pogledu tromboemboličkih bolesti i dijabetesa tipa 2. Trenutno smo istraživačke napore usmjerili na nove strategije za liječenje dijabetesa, pretilosti, nealkoholnog steatohepatitisa (NASH), dijabetične retinopatije i hroničnog oboljenja bubrega. Zajedno, ova liječenja se uzajamno upotpunjuju kako bi smanjila rizik od kardiovaskularnog mortaliteta i morbiditeta. Oko 300 naučnika rade u našem potpuno integrisanom kardiometabiličkom istraživačkom centru izvrsnosti za otkrivanje lijekova, na lokacijama u Biberachu u Njemačkoj i Ridgefieldu u SAD.

Društvena odgovornost je važan element korporativne kulture Boehringer Ingelheima. To uključuje angažovanost u društvenim projektima u cijelom svijetu, kao što su inicijativa “Zdraviji život” (eng. Making more Health) i briga za zaposlenike. Poštovanje, jednake mogućnosti i balans između poslovnog i porodičnog života tj. karijere i porodice čine osnovu uzajamne saradnje.
U svemu što radi, naša kompanija je fokusirana na zaštitu prirode i održivost.

Boehringer Ingelheim BH d.o.o.

Grbavička 4

71000 Sarajevo

Tel +387 (0)33 206 923

Fax +387 (0)33 206 921

www.boehringer-ingelheim.com

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *